Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

181113 Zapytanie ofertowe - Licencja maszynisty

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty”...

181108 Nabór wniosków na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zamknięciu z dniem 23.11.2018 r. naboru wniosków na bony szkoleniowe...

181108 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zamknięciu z dniem 16.11.2018 r. naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

181107 Zapytanie ofertowe - Optymalizacja działalności gosp.

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Optymalizacja funkcjonowania działalności gospodarczych w aspekcie funkcjonowania małych podmiotów gospodarczych”...

171228 Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku (Akt: 2018-08-17)

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej..."

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

Dokumenty do pobrania

Wyświetlanie 4 rezultatów.

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 17.000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Zdjęcie fasady budynku Urzędu Pracy w Łukowie.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie powołany jest w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom z terenu powiatu łukowskiego w skład którego wchodzą miasta Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14
21-400 Łuków
email: lulk@praca.gov.pl
http://lukow.praca.gov.pl
NIP: 825-14-34-906
REGON:030294840


Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Obsługa interesantów w godzinach 7.30 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę