Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

171120 Nabór wniosków na dotacje

Ostatnia szansa na uzyskanie dotacji w 2017 roku. Osoby zainteresowane mogą pobrać druk wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie (I piętro, pokój nr 20)...

171115 Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż z dniem 30.11.2017 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego...

171113 Warszaty SPADOCHRON

Zapraszamy do udziału w 5 - dniowych warsztatach, w dniach od 08.01.2018 r., do 12.01.2018 r., osoby, które chcą świadomie zaplanować karierę...

171110 Przedłużenie naboru na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 15.11.2017 r. nabór ogłoszony w dniu 25.10.2017 r...

171108 Nabór wniosków KFS - kształcenie ustawiczne

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego...

171106 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż wnioski o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego będą przyjmowane do dnia 17.11.2017 r...

170809 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia lub osobą zależną

171026 Nabór wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 8 stanowisk pracy...

171024 Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”. Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat...

171010 Nabór wniosków: kształcenie ustawiczne (przedłużono termin składania wniosków)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami...

171012 Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywacja i Integracja (PAI)

171005 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...

171002 US - Wybór oferty: Cukiernik

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż zawarł umowę w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: "Cukiernik”...

171002 Wojska Obrony Terytorialnej - sprawozdanie

27 września 2017 w Sali Informacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące oferty Wojsk Obrony Terytorialnej ...

170929 Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

170728 Nabór wniosków o refundację do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia...

170727 Nowy okres wnioskowania w Programie Rodzina 500+

Przekazujemy Państwu informację na prośbę ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą Programu Rodzina 500+.

170111 Kryteria uczestnictwa POWER w 2017r (akt: 2017-06-26)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)"...

170111 Kryteria uczestnictwa RPOWL w 2017r (akt: 2017-06-26)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170120 Projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(III)" (akt: 2017-06-12)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170608 Projekt „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski”

Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania m. in. na szkolenia i studia podyplomowe (swoje i swoich pracowników) w ramach projektu „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA”

170504 Nabór wniosków na refundację 30

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

170120 Projekt: "Aktywizacja osób młodych... (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”

170116 Projekt "Mikro innowacje. Makro korzyści"

Projekt „Mikro innowacje. Makro korzyści” organizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Urzędu Pracy w Lublinie.

170111 Podsumowanie projektu: Aktywizacja osób 30+...

Podsumowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...

Dokumenty do pobrania

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Zdjęcie fasady budynku Urzędu Pracy w Łukowie.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie powołany jest w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom z terenu powiatu łukowskiego w skład którego wchodzą miasta Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14
21-400 Łuków
email: lulk@praca.gov.pl
http://lukow.praca.gov.pl
NIP: 825-14-34-906
REGON:030294840


Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Obsługa interesantów w godzinach 7.30 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę