Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Dane kontaktowe

Data aktualizacji: 13 stycznia 2021
 
 
Spis aktualnych numerów zewnętrznych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

 
Spis numerów kontaktowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie

telefon: (025) 798 50 37
faks: (025) 798 44 77

adres e-mail Urzędu: lulk@praca.gov.pl 

Spis aktualnych numerów wewnętrznych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.
 
  numer wewnętrzny/
komórkowy
 Sekretariat   Łączy rozmowy z Dyrektorem PUP oraz z Kierownikiem CAZ  200
 
 CAZ - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   CAZ.I - Dział Instrumentów Rynku Pracy
 - pok. 18 - Kierownik działu: Katarzyna Zabielska  122
 - pok. 13 - zawieranie umów o zorganizowanie stażu, bon zatrudnieniowy  213, 212
 - pok. 14 - prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, prace społecznie użyteczne, refundacje KRUS  211
 - pok. 20 - środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy  127
 - pok. 19 - przygotowanie i realizacja programów i projektów finansowanych z Funduszu Pracy oraz funduszy Unii Europejskiej  129
 
  CAZ.U - Dział Usług Rynku Pracy
 - pok. 1 - Kierownik działu: Iwona Niedziółka  121
 - pok. 7 - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  247
 533-183-187
 - pok. 8:
- szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zgłaszanie wolnych miejsc pracy, trójstronne Umowy szkoleniowe
 
 250
 533-199-781
 - stan. 1 - zgłaszanie wolnych miejsc pracy, EURES, bony na zasiedlenie  248
 533-285-465
 - stan. 2 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: A, B, C, Ć
 101
 533-216-441
 - stan. 3 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: D, E, F, G, H, I, J
 102
 533-276-214
 - stan. 4 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: L, Ł, M, N
 103
 533-142-774
 - stan. 5 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: K
 104
 533-287-214
 - stan. 6 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: O, P, R
 105
 533-286-494
 - pok. 2A - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: S, Ś
 255
 533-287-392
 - pok. 2B - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: T, U, W, Z, Ż, Ź, Y, V, poszukujący pracy  252
 533-286-434
 
Dział IE Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń
   - pok. 1 - Kierownik działu: Anna Jerzy  123
 - informacja  150
 - stan. 10 - obsługa stażystów: przyjmowanie list obecności oraz rozliczanie kosztów dojazdu na staż, przyjmowanie zgłoszeń podjęcia pracy, wydawanie decyzji i zaświadczeń, dodatki aktywizacyjne  110
 - stan. 11 - przyjmowanie zgłoszeń podjęcia pracy,wydawanie decyzji i zaświadczeń; aktualizowanie danych zawartych w karcie rejestracyjnej; zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego  111
 - stan. 11A - rejestracja  112
 - stan. 12 - rejestracja  112
 - stan. 13 - rejestracja  113
 
 Dział FK Finansowo-Księgowy
   - pok. 6 - Główna księgowa: Halina Gajownik  218
 - pok. 5 - księgowość  219,220
 
 Dział OA Organizacyjno-Administracyjny 
   - pok. 14 - Kierownik działu: Bożena Zachoszcz-Cabaj  214
 - pok. 14 - kadry  214
 - archiwum  151
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę