Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Zawartość stron

UWAGA !!!
  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.
  • Urząd Pracy w Łukowie rejestruje oświadczenia w terminie do 7 dni od daty złożenia.
  • Oświadczenia, które naszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.
Załączniki
Wzór oświadczenia dla pracodawcy o zatrudnieniu po ukończonym kursie (pdf, 54 KB)
170608 Zasady kierowania osób bezrobotnych na refundowane formy aktywizacji bezrobotnych (pdf, 452 KB)
200909 Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 110 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę