Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Dane kontaktowe

Data aktualizacji: 31 październik 2018
 
 
Spis aktualnych numerów zewnętrznych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

 
Spis numerów zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie
(025) 798 40 34
(025) 798 40 97
(025) 798 44 77
(025) 798 50 37
(025) 798 85 53
(025) 798 85 52

Spis aktualnych numerów wewnętrznych obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.
adres e-mail Urzędu: lulk@praca.gov.pl 
  numer wewnętrzny/
komórkowy
 Sekretariat   Łączy rozmowy z Dyrektorem PUP oraz z Kierownikiem CAZ  200
  > FAKS <  Centrala automatycznie rozpoznaje sygnał faksu na dowolnym numerze zewnętrznym  210 
 CAZ - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   CAZ.I - Dział Instrumentów Rynku Pracy
 email: rynek_pracy@lukow.praca.gov.pl
 - pok. 18 - Kierownik działu: Bożena Kopeć  122
 - pok. 13 - staże, bon zatrudnieniowy  213, 212
 - pok. 13 - refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  213
 - pok. 14 - prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, prace społecznie użyteczne, refundacje KRUS  211
 - pok. 20 - środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy  127
 - pok. 19 - przygotowanie i realizacja programów i projektów finansowanych z Funduszu Pracy oraz funduszy Unii Europejskiej  129
 
  CAZ.U - Dział Usług Rynku Pracy
email: uslugi@lukow.praca.gov.pl
 - pok. 1 - Kierownik działu: Iwona Niedziółka  121
 - pok. 7 - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  247
 533-183-187
 - pok. 8:
- szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe


- Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zgłaszanie wolnych miejsc pracy, trójstronne Umowy szkoleniowe

 250
 533-199-784

 250
 533-199-781
 - stanowisko przy pokoju nr 2 - zgłaszanie wolnych miejsc pracy  248
 533-285-465
 - stan. 1 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: A, F, D, E, G
 101
 533-216-441
 - stan. 2 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: B, C
 102
 533-276-214
 - stan. 3 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: H, I, J, L, Ł, O, Ś
 103
 533-142-774
 - stan. 4 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: K
 104
 533-287-214
 - stan. 5 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: M, N, Sa, Są
 105
 533-286-494
 - stan. 6 - obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: P, R, T
 106
 533-282-148
 - pok. 2:
- obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery: Se - Sz


- obsługa osób bezrobotnych, nazwiska na litery:
U, W, Z, Ź, Ż, Y + Poszukujący pracy

- bony na zasiedlenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
 
 255
 533-287-392

 252
 533-286-434
 
 253
 
Dział IE Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń
email: informacja@lukow.praca.gov.pl
   - pok. 1 - Kierownik działu: Anna Jerzy  123
 - informacja  150
 - stan. 9 - obsługa stażystów, przyjmowanie zgłoszeń podjęcia pracy, wydawanie decyzji i zaświadczeń, dodatki aktywizacyjne  109
 - stan. 10 - przyjmowanie zgłoszeń podjęcia pracy,wydawanie decyzji i zaświadczeń  110
 - stan. 11 - przyjmowanie zgłoszeń podjęcia pracy,wydawanie decyzji i zaświadczeń; aktualizowanie danych zawartych w karcie rejestracyjnej; zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego  111
 - stan. 11A - rejestracja  112
 - stan. 12 - rejestracja  112
 - stan. 13 - rejestracja  113
 
 Dział FK Finansowo-Księgowy
email: ksiegowosc@lukow.praca.gov.pl
   - pok. 6 - Główna księgowa: Halina Gajownik  218
 - pok. 5 - księgowość  219,220
 
 Dział OA Organizacyjno-Administracyjny 
email: organizacja@lukow.praca.gov.pl
   - pok. 14 - Kierownik działu: Bożena Zachoszcz-Cabaj  214
 - pok. 14 - kadry  214
 - archiwum  151
 
 KW  - pok. 16 - Samodzielne stanowisko d/s kontroli  216

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę