Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

180706 Nabór wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180809 Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

W ramach prowadzonego naboru Dyrektor odstępuje od obowiązku figurowania w ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku...

180926 Zamknięcie naboru na dotacje dla osób pow. 45 r. życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że z dniem 28.09.2018 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy FP „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej”...

180801 Przedłużenie naboru wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180917 Nabór wniosków na studia podyplomowe (akt: 2018-09-27)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie od dnia 17.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

180910 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie (akt: 2018-09-11)

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łuków...

180706 Nabór na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180830 Nabór na dotacje z programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie łukowskim (IV)”...

180831 Nabór wniosków na doposażenia z programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180905 Unieważnienie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych..

180901 Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza Pracodawców zainteresowanych wsparciem kształcenia ustawicznego do składania wniosków...

180907 Nabór wniosków na staże

Nabór wniosków na staże    Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Na staż będą mogły być kierowane osoby zarejestrowane w PUP Łuków jako osoby bezrobotne, dla których...

180808 Nabór kandydatów do komisji PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w gminie Krzywda...

180808 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180410 Targi Pracy 2018 - podsumowanie

Dnia 16.03.2018 r. w godz. 10:00 -13:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji...

180521 Zmiany organizacyjne w pracy Urzędu

Od 04.06.2018 r. zmianie ulega organizacja pracy urzędu...

180822 Wybór oferty - Kwalifikacja wst. przyś. kat. D1, D1+E, D, D+E

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D, D+E”..

180817 Konkurs na stanowisko - główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie ogłosił konkurs na stanowisko - główny księgowy...

180821 Konkurs na stanowisko - główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie ogłosił konkurs na stanowisko - główny księgowy....

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

180817 Nabór wniosków dof. 50plus

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia...

180817 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180816 Giełda pracy: Magazynier

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje dnia 24.08.2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 15 GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: Magazynier...

180723 Predłużenie naboru wniosków o dof. 50plus (akt: 2018-08-01)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia dla 5 osób...

Wyświetlanie 26 - 50 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę