Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

180620 Wybór oferty: Kucharz

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: ,,Kucharz”...

180619 Wybór oferty - Krawiec

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji i przeprowadzenie szkolenia grupowego: ,,Krawiec”...

180619 Nabór ankiet na szkolenie: Krawiec

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ponawia nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenie grupowe Krawiec...

180618 Przedłużenie naboru wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 22.06.2018 r. nabór ogłoszony w dniu 11.06.2018 r. wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180612 Nabór na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...

171228 Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku (Akt: 2018-05-30)

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

180521 Zmiany organizacyjne w pracy Urzędu

Od 04.06.2018 r. zmianie ulega organizacja pracy urzędu...

180521 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180410 Targi Pracy 2018 - podsumowanie

Dnia 16.03.2018 r. w godz. 10:00 -13:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji...

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

180330 Wstrzymanie naboru na refundację kosztów opieki nad dzieckiem

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem...

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

180124 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

180115 Nabór na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej..."

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

Dokumenty do pobrania

Wyświetlanie 4 rezultatów.

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 17.000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Zdjęcie fasady budynku Urzędu Pracy w Łukowie.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie powołany jest w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom z terenu powiatu łukowskiego w skład którego wchodzą miasta Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14
21-400 Łuków
email: lulk@praca.gov.pl
http://lukow.praca.gov.pl
NIP: 825-14-34-906
REGON:030294840


Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Obsługa interesantów w godzinach 7.30 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę