Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

190113 Podsumowanie projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej ... (IV)"

Podsumowanie projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)"...

190102 Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach: P rogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)" . Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat,...

180830 Nabór na dotacje z programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie łukowskim (IV)”...

180831 Nabór wniosków na doposażenia z programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

181022 Wybór oferty - Operator wózków jezdniowych "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(IV)"

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”...

181001 Zapytanie ofertowe - Operator wózków jezdniowych "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(IV)"

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”...

180822 Wybór oferty - Kwalifikacja wst. przyś. kat. D1, D1+E, D, D+E "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(IV)"

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D, D+E”..

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(IV)"

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

171229 Podsumowanie projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie w dniu 31 grudnia 2017 roku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170120 Projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(III)" (akt: 2017-06-12)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170111 Kryteria uczestnictwa "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(III)" (akt: 2017-06-26)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170111 Podsumowanie projektu: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(II)"

Podsumowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

181123 Badania ankietowe (akt: 2018-12-10)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym...

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

181108 Nabór wniosków na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zamknięciu z dniem 23.11.2018 r. naboru wniosków na bony szkoleniowe...

181113 Zapytanie ofertowe - Licencja maszynisty

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty”...

181107 Zapytanie ofertowe - Optymalizacja działalności gosp.

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Optymalizacja funkcjonowania działalności gospodarczych w aspekcie funkcjonowania małych podmiotów gospodarczych”...

181108 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zamknięciu z dniem 16.11.2018 r. naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

181004 Nabór na warsztaty SPADOCHRON

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych SPADOCHRON...

Wyświetlanie 1 - 25 z 251 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę