Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

180706 Nabór na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180830 Nabór na dotacje z programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie łukowskim (IV)”...

180831 Nabór wniosków na doposażenia z programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180905 Unieważnienie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych..

180901 Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza Pracodawców zainteresowanych wsparciem kształcenia ustawicznego do składania wniosków...

180907 Nabór wniosków na staże

Nabór wniosków na staże    Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Na staż będą mogły być kierowane osoby zarejestrowane w PUP Łuków jako osoby bezrobotne, dla których...

180808 Nabór kandydatów do komisji PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w gminie Krzywda...

180808 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180410 Targi Pracy 2018 - podsumowanie

Dnia 16.03.2018 r. w godz. 10:00 -13:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji...

180521 Zmiany organizacyjne w pracy Urzędu

Od 04.06.2018 r. zmianie ulega organizacja pracy urzędu...

180822 Wybór oferty - Kwalifikacja wst. przyś. kat. D1, D1+E, D, D+E

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D, D+E”..

180817 Konkurs na stanowisko - główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie ogłosił konkurs na stanowisko - główny księgowy...

180821 Konkurs na stanowisko - główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie ogłosił konkurs na stanowisko - główny księgowy....

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

180817 Nabór wniosków dof. 50plus

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia...

180817 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180816 Giełda pracy: Magazynier

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje dnia 24.08.2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 15 GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: Magazynier...

180723 Predłużenie naboru wniosków o dof. 50plus (akt: 2018-08-01)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia dla 5 osób...

180801 Przedłużenie naboru wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180810 Wstrzymanie naboru na PI z dniem 13.08.2018

W związku z wyczerpaniem limitu środków na organizację prac interwencyjnych dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi wstrzymuje się z dniem 13.08.2018 r nabór wniosków...

180727 Odstąpienie od realizacji: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zamawiający informuje, iż odstępuje od realizacji szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E” dla 1 osoby ...

180727 Zapytanie ofertowe: Kwalifikacja wstępna przyspieszona D

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D, D+E”.

180726 Zapytanie ofertowe - Stylizacja paznokci

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Zawodowy kurs stylizacji paznokci”...

180718 Wybór oferty: Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

Wyświetlanie 1 - 25 z 217 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę