Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

180115 Nabór na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...

180626 Nabór wniosków dof. 50plus

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 rok życia dla 5 osób...

180626 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180619 Wybór oferty - Krawiec

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji i przeprowadzenie szkolenia grupowego: ,,Krawiec”...

180619 Nabór ankiet na szkolenie: Krawiec

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ponawia nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenie grupowe Krawiec...

180620 Wybór oferty: Kucharz

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: ,,Kucharz”...

180618 Przedłużenie naboru wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 22.06.2018 r. nabór ogłoszony w dniu 11.06.2018 r. wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180627 Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 11 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających...

180521 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180612 Nabór na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...

180528 Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu: dla 10 osób długotrwale bezrobotnych w ramach rezerwy Funduszu Pracy, dla 2 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020...

180423 Nabór ankiet na szkolenia 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenie grupowe Krawiec (10 osób) oraz Kucharz (5 osób)...

180611 Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180508 Nabór wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180510 Zakończono nabór - Warszaty SPADOCHRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż zakończono nabór uczestników na zajęcia warsztatowe SPADOCHRON.

180510 Zapytanie ofertowe - Krawiec (akt: 15-05-2018)

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn: ,,Krawiec” dla 10 osób bezrobotnych...

180511 Nabór wniosków na KFS

Nabór wniosków na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

180511 Zapytanie ofertowe - Kucharz (akt: 15-05-2018)

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn: ,,Kucharz" dla 5 osób bezrobotnych ...

180301 Nabór na warsztaty SPADOCHRON

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych SPADOCHRON...

180328 Wybór oferty - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180405 Unieważnienie postępowania - Operator ładowarki

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na szkolenie pn.: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180413 Zapytanie ofertowe - operator ładowarki

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180418 Zapytanie ofertowe - kwalifikacja C i E

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”.

180425 Wybór oferty - Operator ładowarki

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I dla 1 osoby bezrobotnej...

180427 Wybór oferty - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

Wyświetlanie 1 - 25 z 185 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę