Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

180403 Nabór wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180319 Zapytanie ofertowe - prawo jazdy kat. D

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D”...

180320 Unieważnienie postępowania - Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180321 Zapytanie ofertowe - operator ładowarki

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I"...

170809 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia lub osobą zależną

180301 Spotkanie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Komendant Nadbużańskiego oddziału straży granicznej zaprasza na spotkanie szkoleniowe pn.: Zasady zatrudniania oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP w świetle obowiązujących przepisów...

180305 Nabór wniosków na KFS

Nabór wniosków na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

180315 Zapytanie ofertowe - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180314 Uniważnienie postępowania: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona...

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na szkolenie pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180309 Zapytanie ofertowe - operator ładowarki

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180312 nabór wniosków na staże

  Nabór wniosków na staże Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 30 osób bezrobotnych (21 kobiet i 9 mężczyzn) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim...

180305 Zapytanie ofertowe - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180227 Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180125 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie ogłasza nabór wniosków na 10 bonów na zasiedlenie.

180207 Nabór wniosków na staże

   Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w...

170504 Nabór wniosków na refundację 30

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia...

171215 Konferencja nt. zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie 13 grudnia 2017 r. zorganizował konferencję pt. „Nowe zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową w 2018 r.”...

170116 Projekt "Mikro innowacje. Makro korzyści"

Projekt „Mikro innowacje. Makro korzyści” organizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Urzędu Pracy w Lublinie.

170727 Nowy okres wnioskowania w Programie Rodzina 500+

Przekazujemy Państwu informację na prośbę ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą Programu Rodzina 500+.

180124 Nabór wniosków na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

180202 Zapytanie ofertowe - licencja maszynisty

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: Maszynista.

180117 Nabór wniosków z KFS (Akt: 2018-01-18)

Nabór wniosków na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

180129 Nabór wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

180206 Przedłużenie naboru wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 15.02.2018 r. nabór ogłoszony w dniu 29.01.2018 r. wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

170929 Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Wyświetlanie 1 - 25 z 159 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę