Archiwum - Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Archiwum - Aktualności

181004 Nabór na warsztaty SPADOCHRON

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych SPADOCHRON...

181017 Nabór bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łuków w ramach...

180710 Nabór wniosków na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o naborze wniosków na bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku...

180124 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne (akt: 2018-07-10)

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

181008 Punkt promocyjno-informacyjny „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej w związku z kampanią Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” zapraszają do odwiedzenia punktu promocyjno – informacyjnego...

181011 Zapytanie ofertowe - CAD DECOR - projektowanie łazienek

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „CAD DECOR – projektowanie łazienek”...

181022 Wybór oferty - Operator wózków jezdniowych

Zamawiający informuje o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”...

181024 Spotkanie dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie serdecznie zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”...

181016 Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180917 Otwarty konkurs na realizację PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2018 roku...

180917 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej PAI

Ogłoszenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej...

181001 Zapytanie ofertowe - Operator wózków jezdniowych

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”...

181004 Zapytanie ofertowe - Prawo jazdy C+E

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C+E”...

181004 Zapytanie ofertowe - Prawo jazdy B+E

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. B+E”...

181008 Zapytanie ofertowe - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

181010 Unieważnienie konkursu w ramach PAI

Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w 2018 roku. Uzasadnienie W otwartym konkursie ofert na realizację zadania...

180928 Przedłużenie naboru wniosków na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

180927 Zapytanie ofertowe - kwal. wstępna C1,C1+E,C,C+E

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180706 Nabór wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180809 Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

W ramach prowadzonego naboru Dyrektor odstępuje od obowiązku figurowania w ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku...

180926 Zamknięcie naboru na dotacje dla osób pow. 45 r. życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że z dniem 28.09.2018 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy FP „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej”...

180801 Przedłużenie naboru wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180917 Nabór wniosków na studia podyplomowe (akt: 2018-09-27)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie od dnia 17.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

180910 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie (akt: 2018-09-11)

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łuków...

180706 Nabór na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

Wyświetlanie 1 - 25 z 240 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę