Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

180418 Zapytanie ofertowe - kwalifikacja C i E

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”.

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

180416 Nabór wniosków na staż

Nabór wniosków na staże Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 20 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w...

180413 Zapytanie ofertowe - operator ładowarki

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180301 Nabór na warsztaty SPADOCHRON

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych SPADOCHRON...

180405 Unieważnienie postępowania - Operator ładowarki

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na szkolenie pn.: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I”...

180330 Wstrzymanie naboru na refundację kosztów opieki nad dzieckiem

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem...

180328 Wybór oferty - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

180124 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

171228 Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku (Akt: 2018-01-17)

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

180115 Nabór na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej..."

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę