Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

180816 Giełda pracy: Magazynier

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje dnia 24.08.2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 15 GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: Magazynier...

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej..."

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

180810 Wstrzymanie naboru na PI z dniem 13.08.2018

W związku z wyczerpaniem limitu środków na organizację prac interwencyjnych dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi wstrzymuje się z dniem 13.08.2018 r nabór wniosków...

180809 Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

W ramach prowadzonego naboru Dyrektor odstępuje od obowiązku figurowania w ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku...

180808 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

180808 Nabór kandydatów do komisji PAI

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w gminie Krzywda...

180801 Przedłużenie naboru wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180723 Predłużenie naboru wniosków o dof. 50plus (akt: 2018-08-01)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia dla 5 osób...

180710 Nabór wniosków na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o naborze wniosków na bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku...

180706 Nabór wniosków na dotacje dla osób pow. 45 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180124 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne (akt: 2018-07-10)

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

180706 Nabór na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

171228 Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku (Akt: 2018-05-30)

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

180521 Zmiany organizacyjne w pracy Urzędu

Od 04.06.2018 r. zmianie ulega organizacja pracy urzędu...

180410 Targi Pracy 2018 - podsumowanie

Dnia 16.03.2018 r. w godz. 10:00 -13:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji...

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę