Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

180618 Przedłużenie naboru wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 22.06.2018 r. nabór ogłoszony w dniu 11.06.2018 r. wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...

180612 Nabór na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...

171228 Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku (Akt: 2018-05-30)

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

180521 Zmiany organizacyjne w pracy Urzędu

Od 04.06.2018 r. zmianie ulega organizacja pracy urzędu...

180528 Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu: dla 10 osób długotrwale bezrobotnych w ramach rezerwy Funduszu Pracy, dla 2 osób bezrobotnych powyżej 30 roku...

180521 Nabór wniosków na PI

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych...

180423 Nabór ankiet na szkolenia 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenie grupowe Krawiec (10 osób) oraz Kucharz (5 osób)...

180410 Targi Pracy 2018 - podsumowanie

Dnia 16.03.2018 r. w godz. 10:00 -13:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji...

180419 Nabór wniosków na prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od dnia 19.04.2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych...

180417 Nabór wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach Programu Regionalnego ,,Drogi-Mosty-Rzeki II”..

180330 Wstrzymanie naboru na refundację kosztów opieki nad dzieckiem

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem...

180307 Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta

Raport z badania ankietowego satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie (2018r.)

180220 Informacja Bazy Usług Rozwojowych dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników...

180124 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...

180115 Nabór na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...

180105 Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej..."

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)”...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę