Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie


Aktualności PUP w Łukowie

170626 Zawarcie umowy: "Nowoczesna firma-warsztat praktyczny"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zawarł umowę w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: ,,Nowoczesna firma-warsztat praktyczny”...

170111 Kryteria uczestnictwa POWER w 2017r (akt: 2017-06-26)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)"...

170111 Kryteria uczestnictwa RPOWL w 2017r (akt: 2017-06-26)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170120 Projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...(III)" (akt: 2017-06-12)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”...

170619 Zapytanie ofertowe: Operator równiarki kl. III

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: "Operator równiarki kl. III"

170608 Projekt „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski”

Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania m. in. na szkolenia i studia podyplomowe (swoje i swoich pracowników) w ramach projektu „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA”

170607 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy...

170605 Zapytanie ofertowe: równiarka

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: Operator równiarki kl. III...

170602 Nabór wniosków na doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

170504 Nabór wniosków na refundację 30

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia...

170410 Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych...

170210 Ankieta: Losy absolwentów

Osoby, które ukończyły studia w województwie lubelskim i już nie studiują zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej losy absolwentów po studiach...

170201 PUP w Łukowie wyróżniony.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odebrał dyrektor Stanisław Puch...

170120 Nabór wniosków na szkol. indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego....

170120 nabór wniosków na bony szkoleniowe.

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe.

170120 Projekt: "Aktywizacja osób młodych... (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)”

170116 Projekt "Mikro innowacje. Makro korzyści"

Projekt „Mikro innowacje. Makro korzyści” organizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Urzędu Pracy w Lublinie.

170111 Podsumowanie projektu: Aktywizacja osób 30+...

Podsumowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę